Godziny otwarcia:             
7:30 - 15:30               
Telefon/ Fax:             
54 230 80 55               
Gospodarka odpadami przemysłowymi   
Eko-Util specjalizuje się w usuwaniu, transporcie i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest.
Swoje usługi kierujemy do jednostek samorządowych, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Zakres wykonywanych usług obejmuje:

  • ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
  • demontaż, rozbiórka, usuwanie, zabezpieczanie, oczyszczanie i zbieranie azbestu (eternitu)
  • transport na terenie całego kraju (ADR)
  • unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
  • zgłoszenie o wykonywanych pracach do odpowiednich instytucji
  • kosztorys
  • wystawianie stosownych dokumentów takich jak karta przekazania odpadu, oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac, protokół końcowy
  • pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania na utylizację azbestu.


Poniżej prezentujemy nasze referencje: