Godziny otwarcia:             
7:30 - 15:30               
Telefon/ Fax:             
509 301 706, 500 614 497, 54 230 80 55               
Gospodarka odpadami przemysłowymi   

Utylizacja odpadów niebezpiecznych — opakowań, papy, szlamów i innych


Eko-Util 
oferuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Utylizacja odpadów oraz wszystkie prowadzone przez firmę działania są realizowane w trosce o zdrowie ludzi i bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Oferujemy nie tylko przewóz i utylizację odpadów niebezpiecznych, takich jak azbest. Do naszych zadań należy również utylizacja farb proszkowych, papy, klejów, a także utylizacja szlamów i opakowań. Zajmujemy się też usuwaniem eternitu zgodnie z określonymi w aktach prawnych wymaganiami w tym zakresie.


Rodzaje odbieranych odpadów:

Utylizacja odpadów niebezpiecznych to nasza specjalność, dlatego nie ograniczamy naszych usług do konkretnego typu nieczystości. Posiadamy odpowiednie certyfikaty uprawniające nas do wykonywania demontażu eternitu z dachów starych budynków oraz obejmujące transport odpadów do specjalnie wyznaczonych do tego miejsc. Usuwanie i utylizacja farb oraz azbestowych pokryć dachowych to proces, który odbywa się w przystosowanych do niego warunkach tak, by nie wpływał szkodliwie na naszych pracowników. Wykonujemy zlecenia zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, które dbają o to, by utylizacja odpadów odbywała się legalnie.

 • odpady chemiczne
 • odpady spożywcze
 • odpady kosmetyczne
 • odpady opakowaniowe
 • odpady pogalwaniczne
 • odpady budowlane (papa, wełna mineralna)
 • azbest
 • odpadowe kleje i rozpuszczalniki
 • odpady farb i lakierów
 • przeterminowane produkty
 • tworzywa sztuczne
 • przeterminowane leki
 • emulsje olejowe
 • odpady zwierzęce (III kat. Weterynaryjnej)