Godziny otwarcia:             
7:30 - 15:30               
Telefon/ Fax:             
54 230 80 55               
Gospodarka odpadami przemysłowymi   

Utylizacja odpadów niebezpiecznych


Eko-Util
oferuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Wszystkie prowadzone przez firmę działania są realizowane w trosce o zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Oferujemy nie tylko przewóz i utylizację odpadów niebezpiecznych, takich jak azbest. Wykonujemy także demontaż eternitu zgodnie z określonymi w aktach prawnych wymaganiami w tym zakresie.


Rodzaje odbieranych odpadów:

Utylizacja odpadów niebezpiecznych to nasza specjalność, dlatego nie ograniczamy naszych usług do konkretnego typu nieczystości. Posiadamy odpowiednie certyfikaty uprawniające nas do wykonywania demontażu eternitu z dachów starych budynków oraz obejmujące transport odpadów do specjalnie wyznaczonych do tego miejsc. Utylizacja azbestu odbywa się w przystosowanych do tego warunkach tak, by nie wpływała szkodliwie na naszych pracowników. Wykonujemy zlecenia zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, które dbają o to, by utylizacja odpadów odbywała się legalnie.

 • odpady chemiczne
 • odpady spożywcze
 • odpady kosmetyczne
 • odpady opakowaniowe
 • odpady pogalwaniczne
 • odpady budowlane (papa, wełna mineralna)
 • azbest
 • odpadowe kleje i rozpuszczalniki
 • odpady farb i lakierów
 • przeterminowane produkty
 • tworzywa sztuczne
 • przeterminowane leki
 • emulsje olejowe
 • odpady zwierzęce (III kat. Weterynaryjnej)