Godziny otwarcia:             
7:30 - 15:30               
Telefon/ Fax:             
509 301 706, 500 614 497, 54 230 80 55               
Gospodarka odpadami przemysłowymi
Realizujemy odbiór opakowań przemysłowych od Klientów z terenu całej Polski   

Utylizacja odpadów niebezpiecznych — opakowań, papy, szlamów i innych


Eko-Util 
oferuje odbiór, transport, a także zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Utylizacja odpadów oraz wszystkie prowadzone przez firmę działania są realizowane w trosce o zdrowie ludzi i bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Oferujemy nie tylko przewóz oraz utylizację odpadów niebezpiecznych, takich jak azbest, ale do naszych zadań należy również utylizacja farb proszkowych, papy, klejów, a także utylizacja szlamów i opakowań. Zajmujemy się też usuwaniem eternitu zgodnie z określonymi w aktach prawnych wymaganiami w tym zakresie.


Rodzaje odbieranych odpadów:

Utylizacja odpadów niebezpiecznych to nasza specjalność, dlatego nie ograniczamy naszych usług do konkretnego typu nieczystości. Posiadamy odpowiednie certyfikaty uprawniające nas do wykonywania demontażu eternitu z dachów starych budynków oraz obejmujące transport odpadów do specjalnie wyznaczonych do tego miejsc. Usuwanie i utylizacja farb, przetwarzanie odpadów (o kodzie 15 01 10) oraz azbestowych pokryć dachowych to proces, który odbywa się w przystosowanych do niego warunkach tak, by nie wpływał szkodliwie na naszych pracowników. Wykonujemy zlecenia zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, które dbają o to, by utylizacja odpadów odbywała się legalnie.

 • odpady chemiczne,
 • odpady spożywcze,
 • odpady kosmetyczne,
 • odpady opakowaniowe,
 • odpady pogalwaniczne,
 • odpady budowlane (papa, wełna mineralna),
 • azbest,
 • odpadowe kleje i rozpuszczalniki,
 • odpady farb i lakierów,
 • przeterminowane produkty,
 • tworzywa sztuczne,
 • przeterminowane leki,
 • emulsje olejowe,
 • odpady zwierzęce (III kat. Weterynaryjnej).